فیلترنویسی

فیلتر نمادهای با کمترین قیمت ماهانه

فیلتر نمادهایی که امروز در کف قیمت ماهانه قرار دارند.

فیلترنویسی

فیلتر فروشنده ضعیف

این فیلتر نمادهایی را نمایش می‌دهد که فروشنده آن‌ها تمایلی به فروش ندارد و سرانه فروش چند روزه آن‌ها پایین است.

فیلترنویسی

نوسانگیری با فیلتر

در این فیلتر سهامی به نمایش در خواهد آمد که اولا صف فروش آن‌ها جمع شده است و در ثانی رنج مثبت در آن‌ها شکل گرفته است.

فیلتر رصد بازار

در این فیلتر تمام نمادهای بازار را یکجا مورد بررسی قرار می‌دهیم و در لحظه می‌توانیم سهام مورد نظر بازار را رصد کنیم.