فیلتر نمادهای تکنیکال‌پذیر

  • Home
  • بلاگ
  • فیلتر نمادهای تکنیکال‌پذیر
قسمتی از فیلتر نمادهایی که به ندرت صف می‌شوند

در فیلتر زیر، نمادهایی نمایش داده خواهند شد که در یک هفته اخیر (۷ روز معاملاتی) و هم‌چنین در یک ماه اخیر (سی روز معاملاتی)، کمترین صف رو مواجه بوده‌اند. 

این ویژگی برای معامله‌گر دو مزیت اصلی دارد:

  1. توانایی پایبندی به حد ضرر
  2. احتمال بالاتر برای عملکر تحلیل تکنیکال در نمادهای مذکور

بنابر این با توضیحات ارائه شده در صفحه اینستاگرام، می‌توانید از این کد استفاده کنید.

دو پارامتر در کد موجود است که می‌توانید به دلخواه آن را تغییر دهید:

  1. در خط ۴ام، عدد ۵ بیانگر این مسأله است که نهایتا این نماد در یک ماه گذشته در ۴ روز با صف مواجه باشد.
  2. در خط ۶ام، عدد ۲ بیانگر این مسأله است که نهایتا این نماد در ۷ روز معاملاتی گذشته در ۱ روز با صف مواجه شده باشد.

که این اعداد را می‌توانید بر مبنای استراتژی و خواست خود تغییر دهید.

بدیهی است که این کد صفوف خرید را هم به عنوان شرط محسوب می‌کند که البته در نسخه بعدی تکمیل خواهد شد.

24 خرداد 1400